Inschrijvingen: klare afspraken… Goede vrienden

Wie kan zich in ons internaat inschrijven?

 • Alle leerlingen van het basis en secundair onderwijs van het GO;
 • Alle leerlingen van het basis en secundair onderwijs van het gemeentelijk en provinciaal onderwijs;
 • Alle leerlingen van het basis en secundair onderwijs van het vrij en gesubsidieerd onderwijs;
 • Alle leerlingen van het basis en secundair onderwijs van de Europese school.

Welke documenten hebben we nodig om je in te schrijven?

 • Identiteitskaart;
 • SIS -kaart (mutualiteit);
 • Recente pasfoto;
 • Laatste schoolrapport;
 • Eventueel medische gegevens, doktersvoorschrift medicatie.

De inschrijving in het internaat is geldig voor één schooljaar, m.a.w. men moet zich jaarlijks opnieuw inschrijven.

Het (her)inschrijvingsformulier wordt ondertekend door minimum één ouder.
Een intern is pas definitief ingeschreven in het internaat:

 • Na ondertekening voor akkoord van het inschrijvingsformulier, door minimum één ouder, desgevallend de voogd;
 • De betaling van één maand kostgeld.Bij manifest en opzettelijke tekortkoming van ouders op het vlak van hun financiële verplichtingen tegenover het internaat, zal de inschrijving niet verlengd worden.

Men kan zich enkel inschrijven na afspraak met de beheerder. Neem contact op via info@immert.be
Tijdens de zomervakantie is dit:

 • Van 1 juli tot en met 5 juli;
 • Van 16 augustus tot 31 augustus.

Kostgeld

Het bedrag van het kostgeld wordt jaarlijks vastgelegd door de Raad van Bestuur van de scholengroep. De prijs kan elk jaar aangepast worden aan de schommelingen van het indexcijfer en andere kostprijsbepalende elementen.

Belangrijk om weten: Kostgeld voor internen jonger dan 12 jaar is fiscaal aftrekbaar

Hier vindt u de info over het kostgeld voor 2012-2013